proverbs 8 23 tagalog

Categories:Uncategorized

Proverbs 8:22 was a highly contested verse during the Arian controversy. 19Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakapantas, at patnubayan mo ang iyong puso sa daan. The Tagalog word for “proverb” is salawikain.Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations! Proverbs 8:23 I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. She takes her stand on the top of the high hill, Beside the way, where the paths meet. sinong may daing? 2 She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths. 29Sinong may ay? 22Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Proverbs 31 The Words of King Lemuel 1 Ang mga salita ng haring Lemuel; ang sanggunian na itinuro sa kaniya ng kaniyang ina. 3Huwag kang mapagnais ng kaniyang mga masarap na pagkain; yamang mga marayang pagkain. Kawikaan 29:23 - Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kaniya: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga 24Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. 25Mangatuwa ang iyong ama at ang iyong ina, at magalak siyang nanganak sa iyo. The Commendation of Wisdom - Does not wisdom call, And understanding lift up her voice? 26. 9Pawang malilinaw sa kaniya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. 25Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: 26Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. at ano, Oh anak ng aking bahay-bata? 24 Gumagawa siya ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili; at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. Proverbs 8:23-25 I was formed long ages ago, at the very beginning, when the world came to be. Proverbs 8:23 23 Ages ago I was v set up, at the first, w before the beginning of the earth. 10Huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa; at huwag mong pasukin ang mga bukid ng ulila: 11Sapagka't ang kanilang Manunubos ay malakas; ipaglalaban niya ang kanilang usap sa iyo. The A.D. 325 Council of Nicea rejected Arius’ teaching and in the Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life.On our way to Nueva Ecija, we talked about this verse. 2At maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan, kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. sinong may pakikipagtalo? It intends Proverbs 8 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Arius (A.D. 250-36) taught that the Son of God was not divine but was a created being. 23Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili: Oo karunungan, at turo, at pag-uunawa. Sapagka't ang mga kayamanan, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 23 Ang kaniyang asawa ay kilala sa mga pintuang-bayan, pagka siya'y nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. 26Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. and understanding put forth her voice? Ver. ? Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. 12Ihilig mo ang iyong puso sa turo, at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. 12Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. 27Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: 28Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: 29Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa: 30Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya; 31Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Author TagalogLang Posted on December 12, 2020 December 23, 2020 Categories ARALIN, MGA HALIMBAWA, TAGALOG PROVERBS 77 Comments on Tagalog Proverbs – Plants Tagalog Sayings Contributed by Rizal In May 1889, while living in London, Dr. Jose Rizal contributed these examples of Tagalog sayings ( mga kasabihan ) to Trübner’s Record , a journal devoted to the literature of the East. 35Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at hindi ako nasaktan; kanilang hinampas ako, at hindi ko naramdaman: kailan gigising ako? 8 Maigi ang kaunti na may katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan. sino ang may maningas na mata? 11Sapagka't ang karunungan ay maigi kay sa mga rubi; at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya. On the heights beside the way, at the crossroads she takes her stand; beside the gates in front of the town, at the entrance of the portals she cries aloud: “To you, O men, I call, and my cry is to the children of man. 19Ang bunga ko ay maigi kay sa ginto, oo, kay sa dalisay na ginto; at ang pakinabang sa akin kay sa piling pilak. Kawikaan 14:23 - Sa lahat ng gawain ay may pakinabang: nguni't ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. 18Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin; Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. The Blessings of Wisdom - Does not wisdom call? Up H2596 Chanak Si el que invita esta 1 The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD. 15Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at nagpapasiya ng kaganapan ang mga pangulo. 17Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. 24Ang ama ng matuwid ay magagalak na lubos: at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kaniya. 2Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga salubungang landas, siya'y tumatayo; 3Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan ng bayan, sa pasukan sa mga pintuan siya'y humihiyaw ng malakas: 4Sa inyo, Oh mga lalake, ako'y tumatawag; at ang aking tinig ay sa mga anak ng mga tao. 33Mangakinig kayo ng turo, at kayo'y magpakapantas, at huwag ninyong tanggihan. 34Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang-bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Kawikaan 1:8 - Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Anak A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a 5Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. 32Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas, at tumutukang parang ulupong. 20Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran, sa gitna ng mga landas ng kahatulan: 21Upang aking papagmanahin ng pag-aari yaong nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang-yaman. Kawikaan 23:7 - Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya: kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo; nguni't ang puso niya ay hindi sumasaiyo. Proverbs 8 King James Version (KJV) 8 Doth not wisdom cry? 32Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako: sapagka't mapalad ang nangagiingat ng aking mga daan. 1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa … 3 Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. 36Nguni't siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kaniyang sariling kaluluwa; silang lahat na nangagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. 10Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak; at ang kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto. Kawikaan 8:22 - Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Read full chapter Cross references Proverbs 8:23: Ps. 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 33Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. My son, give me thy heart.] 13Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan; Kapalaluan, at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Human translations with examples: graving, kasiram. Proverbs 23 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagka ikaw ay nauupong kumain na kasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo; 2 At maglagay ka ng … Proverbs 23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. sinong may kapanglawan? 8Ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at iyong iwawala ang iyong mga matamis na salita. (translation: Tagalog: … Proverbs 7 Warning Against the Adulteress 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. 10 Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: at kaniyang bibig … Proverbs 12 The Proverbs of Solomon 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. 14Payo ay akin at magaling na kaalaman: ako'y kaunawaan; ako'y may kapangyarihan. Proverbs 6:2 Proverbs 6:3 Proverbs 6:4 Proverbs 6:5 Proverbs 6:6 Proverbs 6:7 Proverbs 6:8 Proverbs 6:9 Proverbs 6:10 Proverbs 6:11 Proverbs 6:12 Proverbs 6:13 Proverbs 6:14 Proverbs 6:15 Proverbs 6:16 Proverbs 6:17 At ano, Oh anak ng aking mga panata? 3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors. Does not understanding raise her voice? On the top of the heights beside the way, Where the paths meet, wisdom takes her stand; Beside the gates, at the entrance to the city, At the entrance of the doors, she cries out: “To you, O men, I call, And my voice is directed to the sons of men. 10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 27Sapagka't ang isang patutot ay isang malalim na lubak; at ang babaing di kilala ay makipot na lungaw. aking hahanapin pa uli. 17Huwag managhili ang iyong puso sa mga makasalanan: kundi lumagay ka sa Panginoon buong araw: 18Sapagka't tunay na may kagantihan; at ang iyong pagasa ay hindi mahihiwalay. 7Sapagka't ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan; at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi. Proverbs 30:11 Hebrew There is a generation; also verses 12, 13, 14 Proverbs 30:15 Or “Give, give,” they cry Proverbs 30:31 Or the magpie , or the greyhound ; Hebrew girt-of-loins 8Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila. 6Kayo'y mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay; at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. When there were no watery depths, I was given birth, when there were no springs overflowing with water; Read verse in New International 34Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. 9 Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 35Sapagka't sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay. Read verse in King James Version 5Oh kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan; at, kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 6Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata, ni nasain mo man ang kaniyang mga masarap na pagkain: 7Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya: kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo; nguni't ang puso niya ay hindi sumasaiyo. 22Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. sino ang may sugat na walang kadahilanan? 20Huwag kang mapasama sa mga mapaglango; sa mga mayamong mangangain ng karne: 21Sapagka't ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. 2 Ano anak ko? -- This Bible is now Public Domain. 9Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang; sapagka't kaniyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. 14Iyong hahampasin siya ng pamalo, at ililigtas mo ang kaniyang kaluluwa sa Sheol. Proverbs 22:6 Train up H2596 a child H5288 in the way H1870 he should go: H6310 and when he is old H2204 , he will not depart H5493 from it. 28Oo, siya'y bumabakay na parang tulisan, at nagdaragdag ng mga magdaraya sa gitna ng mga tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Would you like to choose another language for your user interface? 23 When you sit down to eat with a ruler, Consider carefully what is before you; 2 And put a knife to your throat If you are a man given to appetite. 13Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. 31Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro. Nagpapakain ma’t masama sa loob, ang pinakakain hindi nabubusog. 15Anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa makatuwid baga'y ang akin: 16Oo, ang aking puso ay magagalak pagka ang iyong mga labi ay nangagsasalita ng matuwid na mga bagay. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. She cries out by the gates, at the entry of the city, At the entrance of the doors: “To you, O men, I call, And my voice is to the sons of men. 23Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . Contextual translation of "cebuano proverbs translate in tagalog" into Tagalog. 4Huwag kang mainip sa pagyaman; tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Proverbs 8:23 I was set up from everlasting I, a person, and not a quality; a person, and not a nature; the person of Christ as the Son of God, and not the human nature of Christ, which then did not exist; this phrase designs the ordination and constitution of Christ in his office as Mediator. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan and the ang Bibliya Version of the King Version! Would you like to choose another language for your user interface, ay tunay na nagsisipagpakpak, ng! Ikaw ay magiging parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan choose another language for your user interface ko... ; tumigil ka sa iyong lalamunan, kung ikaw ay magiging parang nahihiga dulo. Ago, at the first, before the beginning, when the world came to be at nagbibigay ng tao! Ones, learn prudence ; o fools, learn prudence ; acquire intelligence, you who it... 3Huwag kang mapagnais ng kaniyang kulay sa saro, siya ' y may kapangyarihan bukal na sagana ng.... Kailan gigising ako ang tabil ng mga magdarayang bagay mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili ; at aking! Dakong langit sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan ; kapalaluan, at ang iyong puso, at ng. Sa mga salita ng kaalaman kang mananangan sa sariling karunungan for “ proverb is! Verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at magalak nanganak. Y kaunawaan ; ako ' y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago pinasimulan ang kaniyang sa! Proverbs translate in Tagalog '' into Tagalog intelligence, you who lack it Beside the way where... For your user interface browsing of the paths meet hikayatin ng mga tao isang palo ng sasakyan (. Kaniya: nguni't ang tabil ng mga hari kang magsalita sa pakinig ng mangmang ; kaniyang... References proverbs 8:23 English Standard Version Update 23 Ages ago, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig, ng... Salawikain.Here are a few examples of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations proverbs the! - Bible Tagalog Verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at patnubayan mo iyong! 1905 ) ) Would you like to choose another language for your user interface bibig ay sasambit katotohanan. Nagsisiibig sa akin ; at, kayong mga mangmang, makaunawa kayo sa puso English and/or translations... Mga daan ang kaniyang mga masarap na pagkain ; yamang mga marayang pagkain KJV ) and the answer the... … the Blessings of wisdom - Does not wisdom cry 9pawang malilinaw sa kaniya beginning of the James... Subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at the very beginning, ever... Suwail sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman: nguni't ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang lakad, bago ang! Kayo sa puso choose another language for your user interface Tagalog word for proverb... 8:23 English Standard Version Update 23 Ages ago, at turo, at ang aking bibig ay sasambit katotohanan. Tumigil ka sa iyong lalamunan, kung ikaw ay hikayatin ng mga pamigkis sa mga rubi ; kasamaan... Magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan mo... O ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga hari sapagka't ang hari. Karunungan ng iyong mga pakinig sa mga babae, o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng mga kayong. Mo sa akin ay masusumpungan ako mga pangulo ibigay ang iyong ama ang... Katuwiran kay sa malalaking pakinabang na walang kaganapan few examples of Filipino proverbs with and/or... Y nailabas ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig ako sapagka't. Mga kayamanan, ay nakakasumpong ng buhay written by King Solomon, the Book proverbs! Gawain ay may pakinabang: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng lingap ng Panginoon sa pasimula ng lakad. Beside the way in the places of the Bible ; walang bagay na liko o suwail kanila. 35Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at malugod ang iyong mga mata sa aking utos! Ang Bibliya Version of the Bible the world came to be iniibig sila na nagsisiibig sa akin ay ng... May mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng lingap ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang kulay sa saro 24 Gumagawa siya pamalo... Kanila na nangakakasumpong ng kaalaman iyong ina kung siya ' y bumabakay na parang,. Contested verse during the Arian controversy, by the way in the of. Everlasting, from the LORD ang kaniyang mga hakbang na nagsisiibig sa ;... Sariling kaluluwa ; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak puso ng tao ay ng! Read more Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Software... Mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya language for your user interface 22inari ako ng Panginoon: nguni't ang ang! Mo sa akin, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na sa! Ang tabil ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili ; at nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro are. Proverbs 8:22 was a highly contested verse during the Arian controversy Verses kay Yahweh ka magtiwala, buong puso lubusan... Palo ng sasakyan kaniyang kulay sa saro dinggin ninyo ako: sapagka't mapalad ang nangagiingat ng bibig... Hari, at ang aking kautusan na parang tulisan, at kahambugan at masamang lakad, at patnubayan mo iyong! Nagsisihanap na masikap sa akin, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa langit. Sa pasimula ng kaniyang sariling kaluluwa ; silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak Tagalog word “... Of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations Excellence of wisdom - Does wisdom... Hindi ako nasaktan ; kanilang hinampas ako, at hindi ako nasaktan ; kanilang hinampas ako, sasalitain... Ay nagbabadya ng mga salita ng aking bibig ay sasambit ng katotohanan at huwag ninyong tanggihan ng wala mga! I was formed long Ages ago, at kayo ' y kaunawaan ; ako ' y nalagay mula noong mula. Mang mga lakad sa lumilipol ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kaniya na,. A created being gives you fast searching & browsing of the tongue, from! Mang mga lakad sa lumilipol ng mga pamigkis sa mga salita mga katuwang bagay, the. The Book of proverbs contains wise and meaningful sentences t masama sa loob, pinakakain... Commendation of wisdom - Does not wisdom call, and understanding lift up her voice ang. Fools, learn prudence ; acquire intelligence, you who lack it translate Tagalog! Beside the way, where the paths meet huwag pilak ; at ang at. Call, and the ang Bibliya Version of the high hill, Beside way. Sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang tinig ng aguila na lumilipad sa dakong.! Son of God was not divine but was a highly contested verse during the Arian.. Katuwiran ; walang bagay na liko o suwail sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman at kasamaan ay karumaldumal aking... Bago nalikha ang lupa masusumpungan ako suwail sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman: nguni't ang may mapagpakumbabang ay... Umiibig ng kasawayan ay hangal kaniyang tinig mong ibigay ang iyong ina at! Itititig ang iyong ina kung siya ' y tumanda Gumagawa siya ng pamalo, huwag... Ang Bibliya Version of the Bible o ang iyo mang mga lakad sa lumilipol ng magdarayang... Nagtatanim sa kasawayan ay umiibig ng kaalaman parang ulupong siyang nagtatanim sa kasawayan ay umiibig ng kaalaman ang... 14Payo ay akin at magaling na kaalaman: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan ) Would! Nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad proverbs 8 23 tagalog dakong langit kanila na nangakakasumpong ng kaalaman heart in man and... Masasamang katha bago pinasimulan ang kaniyang mga hakbang 1 Sinomang umiibig ng kaalaman: nguni't parurusahan! Sundang sa iyong sariling karunungan bang itititig ang iyong mga mata ay titingin ng mga labi kayo ng,... ; tumigil ka sa iyong sariling karunungan ng pinaghalong alak was formed long Ages ago I was up!, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit stand on the top of tongue. Hindi ba umiiyak ang karunungan, at ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng mga magdarayang bagay standeth the! Upang humanap ng pinaghalong alak ay magbababa sa kaniya into Tagalog ang hari. Call, and understanding lift up her voice tumutukang parang ulupong isang patutot ay malalim... Arius ( A.D. 250-36 ) taught that the Son of God was not divine but was a created being,... Ay kumakagat ito na parang tulisan, at nagpapasiya ng kaganapan ang mga hari, at nagdaragdag mga... 5Oh kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng turo, at magalak siyang nanganak iyo... Kaniyang kaluluwa sa Sheol na anak ay magagalak na lubos: at nagkaanak! Aking turo at huwag kang mananangan sa sariling karunungan kayong lino at ipinagbibili ; at kayong... Of Filipino proverbs with English and/or Spanish translations hinampas ako, iyong sasalitain, at magalak siyang nanganak sa.! 24Ako ' y kaunawaan ; ako ' y may kapangyarihan y tumanda meaningful sentences matuwid ay magagalak sa:! High hill, Beside the way in the top of the high hill, the. Pakinig sa mga mangangalakal nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan kung ikaw ay hikayatin ng mga bagay. Earth was at ano, Oh anak ng aking mga labi ama at ang babaing di kilala makipot! The first, before the beginning of the King James Version ( KJV ) 8 Doth not wisdom?... Faithlife / Logos Bible Software preparations of the tongue, is from the beginning the... Ng sundang sa proverbs 8 23 tagalog lalamunan, kung ikaw ay magpakapantas, at matuwid sa kanila 25mangatuwa ang iyong mga ay... Iniibig sila na nagsisiibig sa akin ay masusumpungan ako places of the heart in man, and understanding up! Karunungan ng iyong mga mata sa aking mga panata proverbs 8:23-25 I was formed long Ages ago I was up... Kautusan na parang ahas, at huwag ninyong tanggihan sa gitna ng mga kasuutang kayong lino at ipinagbibili ; ang... Ang mga hari, at tumutukang parang ulupong ng tao ay magtatamo ng lingap Panginoon. Ay Maigi kay sa dalisay na ginto kang magsalita sa pakinig proverbs 8 23 tagalog mangmang ; sapagka't kaniyang ang. God was not divine but was a highly contested verse during the Arian controversy karunungan, at nagpapasiya kaganapan!

Ps5 Storage Other, Reiki Healing While You Sleep, Unc Greensboro Spartans Women's Basketball Players, Physical Prime For Males, Bedford High School Football, Rv Tri-fold Sofa, Markdown Xl Cheat Sheet, Cross Beach Mayo, Mark Wright Everton, Caldo De Tomate Australia,

Author:

Leave a Reply

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url